> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน         
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
        > หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
        > กิจกรรม
        > การจัดซื้อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
     
    
 
 
ข่าวสาร/ประกาศ
 
  ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ : 19-06-2017
  งบประจำเดือนของสถาบันทันตกรรม
วันที่ : 16-06-2017
  ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา (หลักสูตร ๑ ปี)
วันที่ : 13-06-2017
  ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรทันตกรรมทั่วไป (หลักสูตร ๑ ปี)
วันที่ : 13-06-2017
  ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตร ๑ ปี)
วันที่ : 13-06-2017
 
   
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวการรับสมัครงาน
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   
 
 

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง


 
 
����йӡ����蹺ѭ���ʴ���¡�÷�Ѿ���Թ���˹���Թ
 
 
Visitors: 

คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่: 0000590