> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
 
 
      ความเป็นมา  |  บทบาท  |  โครงสร้างสถาบัน  |  ผู้บริหาร  |  บุคลากร  |  ติดต่อ
ผู้บริหาร

ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์
ผู้อำนวยการ

นางสาวชวิพร อยู่คำ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
ทันตแพทย์สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ทันตแพทย์ประพนธ์ นิพัทธสัจก์
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

update 24-05-2017