ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์?

ดีมาก   43.92 %
ดี   23.82 %
พอใช้   10.17 %
ปรับปรุง!   21.84 %

จำนวนผู้โหวต 403 คน