> หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
 
 
       หลักสูตรอบรม  |  แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม  |  ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ  |  วิทยาการเพื่อประชาชน
วิทยาการเพื่อประชาชน
ข้อแนะนำหลังการติดเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น


ข้อแนะนำ

หลังการติดเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

 

  1. รักษาความสะอาดฟัน  และเครื่องมือจัดฟัน  โดยแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ  และก่อนเข้านอนเป็นประจำ
  2. รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  ไม่หลุด  หัก  หรือบิดเบี้ยว  โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งหรือเหนียว  และระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเล่นกีฬาที่อาจเกิดการกระทบกระทั่งรุนแรง
  3. ให้ความร่วมมือ  และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์โดยเคร่งครัด  โดยเฉพาะการคล้องยางดึงฟัน  หรือการใส่อุปกรณ์เสริมพิเศษ
  4. พยายามปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือที่ใส่  เนื่องจากเมื่อมีการดึงฟัน  ย่อมเกิดความรู้สึกตึง  ปวด  หรือรำคาญบ้าง
  5. พบทันตแพทย์ตามวันและเวลานัดโดยสม่ำเสมอ 

 
  วิทยาการเพื่อประชาชน
 

ข้อแนะนำหลังการติดเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

 

ข้อแนะนำ หลังการอุดฟันหรือครอบฟันน้ำนม

 

ข้อควรรู้ สำหรับผู้ป่วยที่รักษาคลองรากฟัน

 

ข้อแนะนำ หลังการอุดฟัน

 

ข้อแนะนำหลังการถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด

 

ข้อแนะนำหลังการใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ รวมทั้ง retainer

 

ยิ้มสวยตลอดไป ต้องใส่ retainer

 

ข้อควรปฏิบัติ หลังจากติด band เพื่อการจัดฟัน

 

การใส่ยางแยกฟันก่อนการจัดฟัน

 

วิธีทำความสะอาดฟัน เมื่อใส่ลวดจัดฟัน