> หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
 
 
       หลักสูตรอบรม  |  แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม  |  ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ  |  วิทยาการเพื่อประชาชน
แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม
(Clinical Practice Guidelines in Dentistry)
 
(ร่าง) Dental Safety Goals and Solutions
more detials>>
 
แนวปฏิบัติ เมื่อคนไข้ได้รับ epinephrine เกินขนาด
more detials>>
 
แนวปฏิบัติ เมื่อคนไข้เกิดอาการแพ้ยา
more detials>>
 
แนวปฏิบัติ เมื่อคนไข้เกิดอาการ hyperventilation
more detials>>
 
แนวปฏิบัติ เมื่อคนไข้ได้รับยาชาเกินขนาด
more detials>>
 
Asystole : The Silent Heart Algorithm
more detials>>
 
Pulpless electrical activity algorithm
more detials>>
 
Ventricular Fibrilation / Pulpless Ventricular Tachycardia Algorithm
more detials>>
 
Comprehensive ECC algarithm (Adult advanced cardiac life support)
more detials>>
 
แนวปฏิบัติทางทันตกรรม ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจวายจากเลือดคั่ง
more detials>>