> หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
 
 
       หลักสูตรอบรม  |  แนวทางปฎิบัติทางทันตกรรม  |  ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ  |  วิทยาการเพื่อประชาชน
ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
 •  แผนปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูง การรักษาภาวะเจ็บหน้าอกที่สงสัย acute coronary syndrome
 •  แผนปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูง การรักษาภาวะช็อค
 •  โรคหรือความผิดปกติของร่างกายที่ต้องให้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ
 •  เกร็ดความรู้เรื่อง direct pulp capping
 •  เกร็ดความรู้เรื่อง cracked tooth syndrome
 •  เกร็ดความรู้เรื่อง tooth transplantation
 •  เกร็ดความรู้เรื่อง tooth transplantation
 •  การเกิด osteonecrosis of the jaw ในผู้ป่วยที่ได้รับยา bisphosphonates
 •  ท่านเป็นคุณหมอคนโปรดของผู้ป่วยหรือเปล่า
 •  Handling orthodontic emergencies
 •